Privacy

Privacyverklaring

Op deze pagina geven we inzicht in hoe LevelUp omgaat met persoonsgegevens. Hieraan ten grondslag liggen de AVG / GDPR en de wens om transparant te zijn naar onze bezoekers en relaties.

LevelUp gebruikt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

  “Het verminderen van het stigma rondom gamen”  

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten, u uit te nodigen voor evenementen

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@levelup-gaming.nl. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Aanmelden voor een evenement

Indien u zich op deze website aanmeldt voor een evenement worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

Indien u deze gegevens eerder wilt laten verwijderen en/of rectificeren, kunt u contact opnemen via info@levelup-gaming.nl

Foto- en filmbeelden tijdens evenementen

Op de door www.levelup-gaming.nl georganiseerde evenementen kunnen foto- en/of filmbeelden worden gemaakt voor online gebruik en fysieke publicaties. LevelUp heeft gebruiksrechten over dit beeldmateriaal. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking en publicatie van dit materiaal.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld kunt u contact opnemen via info@levelup-gaming.nl

Contactformulier

Indien u op deze website een vraag, klacht of feedback instuurt via het contactformulier, worden uw naam en e-mailadres door ons verwerkt. Door gebruik van het contactformulier gaat u hiermee akkoord.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om terugkoppeling op uw contactverzoek te geven.

Beveiliging

LevelUp draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Klachten en vragen

Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze privacyverklaring, kunt u mailen naar info@levelup-gaming.nl

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.

Januari 2020